Abraxas grossulariata Krusbärsmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Vita vingar med svarta fläckar samt ett gult tvärband och gul vingrot. Gul bakkropp med svarta prickar.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana, Crataegus, Euonymus europaeus, Ligustrum, Prunus padus, Prunus spinosa, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Arichanna melanaria
Torvmossemätare