Denisia albimaculea Vitfläckig praktmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med vitgult tvärband 1/4 ut och ett ofta brutet vitgult tvärband 1/2 ut. Par av motstående vitgula kantfläckar 3/4 ut. Huvud gulaktigt.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Larix, Malus, Tilia, Ulmus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Denisia stroemella
Silverfläckspraktmal
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Denisia similella
Klargul barrskogspraktmal
Denisia stipella
Ljusgul barrskogspraktmal
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Chrysoesthia sexguttella
Fläckmållemal