Elachista baltica Gråsvingelsgräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar med lite utåtriktat vitt tvärband knappthalvvägs ut. Vingarna ofta ljusare innanför tvärbandet. Vit framkantsfläck 4/5 ut mitt emot vit bakkantsfläck. Vit fläck i fransarna nära spetsen. Vitt huvud, vissa fjäll med mörk spets..
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca rubra

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista freyerella
Gröegräsmal
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal