Depressaria depressana Tvåfärgad morotsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med aningen ljusare och rödaktig framkant. Spridda vita fjäll som bildar diffust vinklat tvärband. Huvud, mellankropp och vingtäckare gula.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Pastinaca, Peucedanum, Pimpinella

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Depressaria leucocephala
Ljusryggad gråboplattmal