Agonopterix heracliana Flockblomsterplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna vingar, ofta med röd ton och ljusare vid basen. Två svarta fläckar en tredjedel ut på vingen, åtminstone den yttre av dessa med vit kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum temulum, Conopodium majus, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Oenanthe, Pastinaca

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Agonopterix ciliella
Fransplattmal
Agonopterix capreolella
Mindre bockrotsplattmal
Exaeretia ciniflonella
Björkplattmal
Agonopterix ocellana
Sälgplattmal