Ochsenheimeria urella Uroxhornmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Honan ljusare. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll, tydligare hos honan.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Elytrigia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ochsenheimeria vacculella
Stråtakshornmal
Ochsenhei. mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal