Zelleria hepariella Askbrunmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Orangebruna framvingar som ofta har mörkare ton längs fram- och bakkant. I regel kort ljus längsgående strimma från vingbasen. Mellankroppen orangebrun och huvudet orangebrunt till gulvitt. Vilar med huvudet mot marken.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Euhyponom. albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeuto. ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal