Stigmella sakhalinella Backdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett gulvitt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella nivenburgensis
Vitpilsdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal