Kännetecken: Mycket variabel. Svart punkt mellan ovalen och bakkanten. Marmorerad teckning. Yttersta fältet i regel ljusare än det innanför. Vanligen svarta märken längs ytterkanten.

Diarsia
mendica

Mångformigt jordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 28-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Crataegus, Plantago, Primula, Prunus spinosa, Rubus, Salix, Vaccinium myrtillus

Liknande (8 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly
Diarsia brunnea
Rödbrunt jordfly
Diarsia rubi
Hallonjordfly
Diarsia florida
Sumpängsjordfly
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly