Lacanobia contigua Brokigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Relativt murriga framvingar med variabel färg och med ljusa vingbaser. Karakteristiskt ljust diagonalt band från den ljusa ovalen mot bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Eupatorium cannabinum, Genista, Prunus spinosa, Rubus, Vaccinium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Lacanobia w-latinum
Blåbärslundfly
Lacanobia thalassina
Brunt lundfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Lacanobia suasa
Mångformigt lundfly
Hada plebeja
Tandlundfly