Pheosia tremula Pilporslinsvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. gnoma. Kilen vid framvingens bakhörn har grå kärna och är jämförelsevis lång och smal. Bakvingarna är vitgrå med distinkt mörk fläck vid bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pheosia gnoma
Björkporslinsvinge