Bacotia claustrella Klocksäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Glänsande gulbruna framvingar med mörk fläck centralt 2/3 ut. Antennerna kamtandade utan fjäll på tänderna. Hona: Vinglös, 3-4 mm, antenn 6-10 segment, långt äggläggningsrör, analull brungul runt bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare