Limenitis populi Aspfjäril

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Svarta framvingar med grönblå ton. Tvärband av vita fläckar, stor innanför och några mindre mot framhörnet. Orange månfläckar längs ytterkanten, störst på bakvingen. Vita teckningen går igen på övervägande brungul undersida.
©
♀+♂
Vingbredd: 65-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus nigra, Populus tremula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Limenitis camilla
Tryfjäril
Apatura iris
Sälgskimmerfjäril
Apatura ilia
Aspskimmerfjäril