Melitaea britomartis Veronikanätfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brunsvarta vingar. Tre band med små brungula fläckar i yttre delen på båda vingarna. Det inre av banden på bakvingen försvinner ofta mot bakkanten. Yttre tvärbandet på bakvingens undersida vitt med gult sömfält utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 29-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago lanceolata, Veronica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril