Melitaea diamina Sotnätfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta vingar. På framvingarna finns det 3 band med små brungula fläckar i yttre delen och några större fläckar i inre delen och på bakvingarna 1-3 band samt undersidans bruna band i ytterfältet har svarta prickar med vit aura inåt.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Melampyrum, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Veronica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Melitaea britomartis
Veronikanätfjäril
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril