Melitaea cinxia Ängsnätfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta vingar med brungula fläckar som bildar tre tvärband i yttre halvan av vingarna. Mellanbandet har karakteristiska centrala svarta prickar på bakvingarna. Ovalformad svart diskfläck med ljust centrum på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Hieracium, Plantago lanceolata, Veronica, Viola

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Euphydryas aurinia
Väddnätfjäril
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Melitaea britomartis
Veronikanätfjäril