Hesperia comma Silversmygare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Brungula vingar med mörkbruna kanter och flera kantiga ljusare gula fläckar. Bakvingens undersida gulgrön med ett antal silvervita fläckar. Hanen har kraftigt svart streck av doftfjäll i inre halvan av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Lolium perenne, Poa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare