Apotomis inundana Aspknoppvecklare

Alla foton
Kännetecken: Mörkgrå framvingar delade i mer eller mindre tydliga mörkare och ljusare tvärband. Karakteristisk tydlig vit diskpunkt i ytterkanten av det centrala mörkare tvärbandet.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula