Aethes margaritana Röllikablomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Silvervita glansiga vingar med 4 distinkta gulbruna tvärband där ibland något kan vara brutet.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Chrysanthemum, Matricaria, Tanacetum vulgare

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eupoecilia cebrana
Hedblomstervecklare