Sophronia semicostella Rakstreckad näbbmal

Alla foton
Kännetecken: Bruna framvingar med längsgående grå stråk. Vit strimma längs inre 2/3 av framkanten, Par av svarta prickar 2/3 ut. Fransarna svartvitrandiga. Palperna har yvig tofs på segment 2 och segment 3 är smalt och bakåtriktat.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthoxanthum odoratum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Isophrictis anthemidella
Prästkragskorgmal
Sophronia chilonella
Dubbelstreckad näbbmal
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Sophronia sicariella
Sikelstreckad näbbmal