Arter med Trollius europaeus (Smörboll) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Autographa macrogamma
Autographa macrogamma
Långfläckat metallfly
Autographa pulchrina
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly