Arter med Stellaria graminea (Grässtjärnblomma) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Caryocolum cassellum
Caryocolum cassellum
Lundstjärnblomsmal