Arter med Seseli (Säfferötter) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Depressaria libanotidella
Depressaria libanotidella
Större säfferotsplattmal
Depressaria douglasella
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal