Arter med Serratula tinctoria (Ängsskära) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Metzneria metzneriella
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare