Arter med Serratula (Ängsskäror) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Agonopterix arenella
Agonopterix arenella
Kardborreplattmal
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Metzneria metzneriella
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Xylena exsoleta
Xylena exsoleta
Större mantelfly