Arter med Rumex crispus (Krusskräppa) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Monochroa tenebrella
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Monochroa palustrella
Monochroa palustrella
Hästskräppedystermal
Scrobipalpa clintoni
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal