Arter med Rubus caesius (Blåhallon) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Ectoedemia rubivora
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal
Meganola albula
Meganola albula
Vit trågspinnare