Arter med Rhododendron tomentosum (Skvattram) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Stigmella lediella
Stigmella lediella
Skvattramdvärgmal
Lyonetia ledi
Lyonetia ledi
Porslansettmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora obscuripalpella
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Neofaculta infernella
Neofaculta infernella
Skvattramstävmal