Arter med Pseudotsuga menziesii (Douglasgran) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare