Arter med Potentilla reptans (Revfingerört) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Pyrgus armoricanus
Pyrgus armoricanus
Backvisslare
Elaphria venustula
Elaphria venustula
Mindre glansfly