Arter med Plantago maritima (Gulkämpar) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Scrobipalpa samadensis
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal
Gynnidomorpha vectisana
Gynnidomorpha vectisana
Sältingblomvecklare