Arter med Pinus nigra (Svarttall) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare