Arter med Petasites hybridus (Pestskråp) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Epiblema grandaevana
Epiblema grandaevana
Hästhovsrotvecklare
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott