Arter med Inula salicina (Krissla) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Epiblema junctana
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Epiblema inulivora
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare