Arter med Erigeron acer (Gråbinka) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Coleophora squamosella
Coleophora squamosella
Gråbinkesäckmal
Scrobipalpula psilella
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal
Scrobipalpula diffluella
Scrobipalpula diffluella
Binkesmåstävmal
Cochylidia heydeniana
Cochylidia heydeniana
Gråbinkevecklare
Oidaematophorus rogenhoferi
Oidaematophorus rogenhoferi
Gråbinkefjädermott