Arter med Equisetum palustre (Kärrfräken) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Gnorimoschema herbichi
Gnorimoschema herbichi
Grå småstävmal
Celypha tiedemanniana
Celypha tiedemanniana
Fräkenbrokvecklare