Arter med Cirsium oleraceum (Kåltistel) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Aethes cnicana
Aethes cnicana
Tistelblomvecklare
Aethes rubigana
Aethes rubigana
Kardborrblomvecklare