Arter med Chaerophyllum temulum (Hårkörvel) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal