Arter med Cerastium fontanum (Hönsarv) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Eulamprotes wilkella
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Caryocolum marmoreum
Caryocolum marmoreum
Marmorerad arvmal
Caryocolum fraternellum
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal