Arter med Carduus nutans (Nicktistel) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Cochylis dubitana
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Cochylis posterana
Cochylis posterana
Vit korgblomvecklare
Epiblema scutulana
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare