Arter med Campanula trachelium (Nässelklocka) som värdväxt

Antal arter: 1 Detaljer
Eupithecia denotata
Eupithecia denotata
Blåklockemalmätare