Arter med Bellis perennis (Tusensköna) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Falseuncaria ruficiliana
Falseuncaria ruficiliana
Gullviveblomvecklare
Hellinsia tephradactyla
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott