Arter med Arrhenatherum (Knylhavren) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Oligia fasciuncula
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Mesoligia furuncula
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly