Arter med Arenaria serpyllifolia (Sandnarv) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal