Arter med Alisma plantago (Svalting) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Gynnidomorpha permixtana
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare