Hundratolv arter av mycket varierat utseende och storleken varierar från mycket liten til stor för att vara en småfjäril. Ingen av arterna har riktigt långa palper, varken uppåtriktade (som många stävmalar) eller framåtriktade (som många mott). Se de olika familjerna för karaktärsdrag.

Yponomeutoidea
Spinnmalar

Fotoöversikt, 110 arter (av 112)
Detaljer
Scythropia crataegella
Scythropia crataegella
Hagtornspinnmal
Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus
Slånspinnmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Kessleria fasciapennella
Kessleria fasciapennella
Slåtterblommemal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Cedestis subfasciella
Cedestis subfasciella
Mindre tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Atemelia torquatella
Atemelia torquatella
Björkvesslemal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Argyresthia abdominalis
Argyresthia abdominalis
Linjerad enbarrsmal
Argyresthia ivella
Argyresthia ivella
Sebraglansmal
Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella
Björkhängemal
Argyresthia curvella
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia retinella
Argyresthia retinella
Björkskottsmal
Argyresthia fundella
Argyresthia fundella
Silvergransbarrmal
Argyresthia spinosella
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal
Argyresthia semifusca
Argyresthia semifusca
Häggskottsmal
Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Argyresthia albistria
Argyresthia albistria
Rödbrun slånknoppmal
Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Ypsolopha nemorella
Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal
Ypsolopha scabrella
Ypsolopha scabrella
Hagtornshöstmal
Ypsolopha lucella
Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal
Ypsolopha alpella
Ypsolopha alpella
Bergekshöstmal
Ypsolopha sylvella
Ypsolopha sylvella
Skogsekshöstmal
Ypsolopha parenthesella
Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal
Ypsolopha ustella
Ypsolopha ustella
Föränderlig höstmal
Ypsolopha sequella
Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal
Ochsenheimeria mediopectinella
Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal
Plutella hyperboreella
Plutella hyperboreella
Fjällsenapsmal
Plutella haasi
Plutella haasi
Fjälltravsmal
Rhigognostis annulatella
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis kuusamoensis
Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal
Digitivalva arnicella
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Glyphipterix equitella
Glyphipterix equitella
Fetknoppshakmal
Leucoptera lustratella
Leucoptera lustratella
Johannesörtspuckelmal
Leucoptera lotella
Leucoptera lotella
Svartspetsad puckelmal
Leucoptera orobi
Leucoptera orobi
Gökärtspuckelmal
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Lyonetia ledi
Lyonetia ledi
Porslansettmal
Lyonetia prunifoliella
Lyonetia prunifoliella
Slånlansettmal