Karakteristisk. Silvergrå glansiga framvingar med 3 fläckar med resta svarta fjäll 2/5 ut med den bakre störst samt par av små fläckar med resta svarta fjäll 1/5 och 4/5 ut.

Wockia asperipunctella
Aspraspmal

Fotoöversikt, 13 foton
Detaljer
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ulf Swenson
Foto: Ulf Swenson
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Staffan Kyrk
Foto: Staffan Kyrk
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt