Framvingarna har mörkbruna och svarta fjäll med vit bas och framträdande längsgående orangebruna stråk. Centrala svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut och en vid framkanten 1/5 ut. Mycket svart längs ytterkanten. Ljusgrått huvud.

Scrobipalpa salicorniae
Glasörtssmåstävmal

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson