Karakteristisk art med triangulära gulbruna framvingar med ljusa ribbor. Framkanten och vingfransarna vita. Sällsynt migrant som observerades första gången 2005.

Sclerocona acutella
Vassvingemott

Fotoöversikt, 0 foton
Detaljer