Två grå och svarta arter med ljusare diffusa tvärlinjer. Larven av resinella lever i karakteristiska galler på tunna kvistar av tall. Perangustana bara observerad ett par gånger i Sverige i västra utkanten av Stockholm.

Retinia
Tallvecklare

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Retinia resinella
Retinia resinella
Hartsgallvecklare
Retinia perangustana
Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare